NEWS
LIST

最新消息

回列表

2017年聯新國際醫療第十三屆兒童繪畫比賽,得獎名單

活動主題:

日日運動身體好,健康促進沒煩惱!

       頒獎日期:2017/08/19 (W六)(聯新國際醫療壢新醫院門診大樓一樓藝文空間)

       得獎作品展出:2017/08/18(W五)-2017/09/15(W五)

                     (聯新國際醫療-壢新醫院門診大樓一樓藝文空間)

       辦理單位:

       (一)主辦單位: 財團法人聯新文教基金會

       (二)協辦單位: 聯新國際醫療壢新醫院